Εργασίες

Οδηγίες προς συγγραφείς
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ το αργότερο έως τις 25 Ιανουαρίου 2019.

Η υποβολή εργασιών πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.eiepcongress2019.gr.

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρµας µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας, ως επισυναπτόμενο αρχείο.

Οδηγίες Συγγραφής

 1. Το περιεχόμενο των εργασιών να αποδίδεται ως εξής:
  1. Σκοπός της Εργασίας
  2. Υλικό και Μέθοδος
  3. Αποτελέσματα
  4. Συμπεράσματα

  Πίνακες, γραφήματα ή εικόνες δεν  επιτρέπονται.

  Επιτρέπονται ως 6 συγγραφείς από ένα ίδρυμα και έως 8 από διαφορετικά ιδρύματα.

  Για κάθε εργασία που υποβάλλεται, θα πρέπει να καθορίζεται ένας συγγραφέας που θα την παρουσιάσει και ο οποίος δεν θα δικαιούται να παρουσιάσει άλλη εργασία. Ο παρουσιάζων συγγραφέας θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του στο συνέδριο συγχρόνως με την υποβολή της εργασίας προς κρίση.

  Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Calibri, με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστημα, μέγεθος 11 και το κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχισμένο.

 2. Με κεφαλαία έντονα γράμματα θα αναγράφεται ο τίτλος της περίληψης. Παράκληση για την αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
 3. Αμέσως μετά το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα / τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων, με πεζούς χαρακτήρες και υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. Το όνομα περιλαμβάνει το αρχικό του πρώτου ονόματος και ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Ν. Παπαδόπουλος).

  Στην αμέσως επόμενη σειρά, με πλάγια γραφή, το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο ανήκει/ανήκουν ο συγγραφέας / οι συγγραφείς. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη: Κ. Παπαδόπουλος1, E. Νικολάου2, Ν. Αναγνώστου3, Α. ∆ηµόπουλος2, Μ. Πίτσι­ου1

  1Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας

 4. Να μη συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
 5. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις μπορεί να είναι:
  1. Ερευνητικού περιεχομένου
  2. Εκπαιδευτικού, περιγραφικού–αναδρομικού χαρακτήρα

  Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφή ο Σκοπός και τα Συμπεράσματα της κλινικής ή βασικής έρευνας. Η εργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε λεπτομερή αξιολόγηση και καταγραφή των ευρημάτων ή/και δεδομένων. Για την παρουσίαση κλινικών περιστατικών θα πρέπει να γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή των κλινικών προβλημάτων ή ιδιαιτεροτήτων, που αφορούν κάθε περιστατικό, με αποκλεισμό αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

 6. Το κείμενο του κυρίου σώματος της εργασίας να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις (εκτός τίτλου, ονομάτων συγγραφέων κ.λπ.). Ακρωνύμια όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, μετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Εάν πρέπει να γίνει αναφορά σε φάρμακα, θα αναφέρονται με την επιστημονική ονομασία και όχι με την εμπορική.
 7. Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία.
 8. Η τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης παραμένει στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.
 9. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
 10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία, η οποία δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Η υποβολή εργασιών έχει λήξει

Επικοινωνία

Γραμματεία Συνεδρίου

Congress World - Tourist & Congress Operations Enterprises S.A.
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28, Αθήνα
📞 +30 (210) 7210001, 7210052, 7222518, 7210025
📠 +30 (210) 7210051
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διοργάνωση

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ)
Λ. Κηφισίας 46, 115 26, Αθήνα
📞 +30 210 698 5988
📠 +30 210 698 5986
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.